Adviezen aan een Poolse dierenarts overgezonde biggen.


Advies op een melkveebedrijf in Wit-Rusland over uitgebalanceerd voer.

Melkveebedrijf Indonesië
Bedrijf: Austasia Dairy Farm, Malang , Indonesia

Consultancy en hands on managementadviezen van Hemke Nutri Consult hebben hier de tienkoppige staf op een hoger niveau gebracht.
Na bestudering van de problemen en het aanreiken van oplossingen en procedures werden verbeteringen bereikt op het terrein van:

Hierdoor steeg de productiviteit op dit melkveebedrijf met 1800 melkkoeien tot nu toe van 23,5 naar 27 liter per koe per dag.Hands on consultancy in Indonesië


Grondstofaanvoer bij Austadia Dairy Farm


In het laboratorium wordt de vertering van het voer vastgesteld om effectief te kunnen sturen.


Een voedergang bij Austasia Dairy Farm. Groepindeling en fasevoedering vormen de basis voor succes.


De kunst is met lokaal voer Europese standaarden te verkrijgen

Nieuwe jongdierconcentraten
Bedrijf: Joosten Products te Weert in Nederland

Dit bedrijf is een sterke speler op het gebied van hoogwaardige eiwit concentraten voor jonge dieren en exporteert naar 60 landen. Samen met Hemke Nutri Consult werd een nieuw concept ontwikkeld met drie speciale producten. Uitgaande van verschillende lokaal beschikbare grondstoffen kan men met deze voormengsels nu biggenvoer altijd optimaal uitbalanceren. Het resultaat is altijd goed voor een lage prijs en gezonde biggen.

Ook is een exclusieve vervanger voor vismeel ontworpen. Aanleiding hiervoor is de stijging van de prijzen van vismeel door ondermeer vangstbeperkingen in Europa en Zuid Amerika alsmede sterk toegenomen vraag uit China. Vismeel vervanger zorgt goede resultaten en voor “value for money”.


Jonge kuikens vragen om speciaal voer en onderkomen.


Uitgebalanceerd voer voor gezonde biggen.